Image
Image

Legende pod krošnjami

Naziv operacije: Spodbujanje kreativnih in kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019

Kratek naziv operacije: JR CzK 2019 - Legende pod krošnjami

Šifra operacije: OP20.05028

Opis operacije:

Javni razpis JR CzK 2019 bo izvajalo Ministrstvo za kulturo RS. Namen razpisov je dodeljevanje finančnih podpor (npr. subvencije itd.) skladno s Strateškim dokumentom Center za kreativnost in projektom ”Platforma CzK”, ki ga bo izvajal Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Gre za podjetja (mikro, majhna in srednje velika podjetja; samostojne podjetnike), potencialne podjetnike ter druge ustvarjalce s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS). Namen finančne podpore je razviti izdelke in storitve, ki so plod sodelovanja med podjetji, kulturnim in kreativnim sektorjem (KKS), KKS star-upi in drugimi sektorji; zagotoviti nove zaposlitve skozi podprte projekte; povečati dodano vrednost v podjetjih preko povezovanja s KKS; oživljati tradicionalne gospodarske panoge; vzpodbuditi inovacije na področju KKS, gospodarstva in javnega sektorja; prenos inovacij v zvezi z novimi poslovnimi modeli v KKS; povečanje ponudbe, prodaje izdelkov in storitev s področja KKS.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3. Dinamično konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev, specifičnega cilja: 3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) in Republika Slovenija.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Slovenijiwww.eu-skladi.si.

Trajanje operacije: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Predmet projekta:

Predmet projekta Legende pod krošnjami je vzpostaviti strateško sodelovanje med podjetjem MICE d.o.o. in Društvom Metafir iz KKS pri vzpostavljanju novih storitev na področju kulturnega turizma v obliki interaktivnih kulturnih doživetij (v nadaljevanju IKD) na naši matični lokaciji Orehov gaj in širše.

Interaktivno kulturno doživetje (IKD) je koncept 90-minutne turistične storitve oziroma doživetja, na katerem bodo (pretežno) tuji turisti na interaktiven in zabaven način doživeli slovensko kulturo in dediščino. Konkretna vsebina doživetja Legende pod krošnjami v Orehovem gaju se bo oblikovala tekom projekta.

Gre za unikaten projekt na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva. Projekt združuje ustvarjalno energijo in specifično znanje obeh partnerjev in ustvarja storitev kulturnega turizma, ki ustvarja vednost na trgu, obenem pa vsebuje in izraža kulturne vsebine.

Interes prijavitelja, podjetja MICE d.o.o., je vzpostaviti primer dobre prakse IKD, ki bo finančno uspešen, obenem pa bo prispeval k vključenosti KKS v gospodarstvo, doprinesel k družbenemu napredku in blaginji in služil kot vzorčni primer sodelovanja KKS in gospodarstva.

Projekt ustreza namenu javnega razpisa, saj gre za inovativno idejo, tako s področja KKS kot s področja turizma, spodbuja sodelovanje podjetij in KKS s prenosom idej v gospodarstvo in dviguje število zaposlenih tako v kreativnem sektorju kot v gospodarstvu.

 

Cilji projekta: 

Cilj projekta je oblikovanje posebnega IKD v Orehovem gaju, ki bo temeljil na slovenski kulturni dediščini in bo domači in tuji ciljni skupini omogočil interaktivno doživetje slovenske kulture na zabaven in inovativen način. Program bo trajal največ 90 minut in bo primeren za skupine do 150 oseb.

Gre za novo storitev kulturnega turizma, ki bo na inovativen združila elemente hrane, pijače, zabave in izobraževanja na temo kulturne dediščine v novo storitev kulturnega turizma, ki jo lahko prodamo na trgu. Gre za inovativen koncept, ki ga lahko razumemo kot sodobno, nadgrajeno različico t.i. »slovenskega večera« (kombinacija hrane, pijače in folklornih plesov), vendar na nivoju, ki ga zahteva sodoben kulturni ali poslovni turist. Tem kriterijem trenutno ne ustreza noben produkt kulturnega turizma v Sloveniji, potenciali pa so nedvomno veliki.

Posredni cilj projekta je oblikovanja stalne delovne skupine pod delovnim imenom IMMERSE, ki bo znanje pri ustvarjanju IKD prenesla tudi na druge lokacije, znamenitosti in lokalne skupnosti v Sloveniji.