VAROVANJE PODATKOV

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Skupina Orehov gaj spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani je podjetje MICE d.o.o., Cesta 13. julija 32, 1261 Ljubljana – Dobrunje, matična številka: 2302403000 (v nadaljevanju tega besedila upravljavec osebnih podatkov).

Posameznik dovoljuje upravljavcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob prijavi na ‘guest listo’, ob prijavi na aktualni dogodek ali v ostalih primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani orehovgaj.si, za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih s Skupino Orehov gaj. Upravljavec tako osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov, obdeluje za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti družbe.

Upravljavec osebnih podatkov, podatke pridobljene za zgoraj opredeljene namene lahko posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljavca osebnih podatkov. Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljavec ne bo izvedel storitve na katere se prijavlja posameznik.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja ali obveščanja. Privolitev lahko posameznik kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@orehovgaj.si.

 

Share on Facebook