Pogoji poslovanja

Izvajalec storitev v Orehovem gaju je podjetje MICE d.o.o, c. 13. julija 32, 1261 Dobrunje.

Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki je z naročilnico in plačilom avansa potrdila veljavno ponudbo Skupine Orehov gaj, pod katero sodijo blagovne znamke Orehov gaj, Team Building Lab, Zmajev tempelj in Prodajalna.

V kolikor ni drugače pisno dogovorjeno ali opredeljeno v ponudbi so naši pogoji poslovanja naslednji:

  • ORGANIZACIJA DOGODKOV

Izvajalec se zavezuje, da bo sam ali z zanesljivimi poslovnimi partnerji korektno izvedel vse storitve navedene in potrjene v veljavni ponudbi. Izvajalec si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe storitev v primeru izrednih okoliščin, ki se jim ni mogoče izogniti ali jih preprečiti in bi za izvajalca predstavljale upravičen razlog, da storitev ne ponudi, če bi le-te obstajale v času izdaje in podpisa ponudbe.

Naročnik lahko vsebino ponudbe (menuji, program itd.) spreminja najkasneje 72 ur pred dogodkom. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za spremembe programa na željo naročnika po tem roku ali med samim potekom programa. Izvajalec prav tako ne prevzema odgovornosti za spremembe, ki jih terja višja sila. Ne glede na to se izvajalec obvezuje, da bo v primeru zahtev naročnika vedno poskušal spremeniti in prilagoditi program v skladu z obstoječimi možnostmi.

  • ZAVAROVANJE

Naročnik se zavezuje, da udeleženci na njegovem dogodku ne bodo povzročili nikakršne škode na lokaciji in inventarju in da bodo prostor zapustili v enakem stanju, kot je bil ob njegovem prihodu. V primeru povzročene škode za njo odgovarja naročnik.

V kolikor se naročnik odloči za skupinsko nezgodno zavarovanje udeležencev, je dolžan najmanj 72 ur pred dogodkom izvajalcu posredovati poimenski seznam vseh udeležencev (ime in priimek).

  • OBRAČUN

Točno število udeležencev in drugi podatki, ki so osnova za kasnejši obračun, se sporoči najkasneje 72ur pred dogodkom.

Za izvedbo teambuilding in animacijskih programov velja cena, ki je bila dogovorjena ob potrditvi programa. V primeru večjega števila oseb se cena ponovno ovrednoti.

  • VAROVANJE OSEBNIH IN POSLOVNIH PODATKOV

MICE d.o.o, kot organizator dogodka, se obvezuje, da bo osebne podatke posameznikov in poslovne skrivnosti naročnika, za namene izvedbe dogodka zbiral in obravnaval na varen način, izključno za nemoteno organizacijo in izvedbo dogodka.

Naročnik izvajalcu dovoljuje interno uporabo slikovnega in video materiala s pogodbenega dogodka, izvajalec pa jih lahko samo z dovoljenjem naročnika nadalje uporablja tudi za promocijo in oglaševanje.

  • REZERVACIJE IN PLAČILNI ROKI

Termin dogodka se rezervira na podlagi naše pisne ponudbe z izpolnjeno naročilnico, na kateri je ocenjena vrednost dogodka in pomembne informacije glede tega, kaj je vključeno v ceni. Rezervacija se dokončno potrdi s plačilom avansa in podpisom naročilnice oz.  pod drugimi pogoji, ki se dogovorjeni med MICE d.o.o. in naročnikom.

Plačilni rok za pravne osebe je 8 dni, za fizične osebe pa 2 dni po koncu dogodka.

Posebne ugodnosti (brezplačne storitve, popusti itd.), ki so vezani na plačilo do določenega roka, veljajo samo v primeru plačila avansa.

  • ODPOVEDNI ROKI IN STROŠKI

Dogodek na naših lokacijah in v naši organizaciji lahko izpeljete v vsakem vremenu. Premik dogodka na drug datum zaradi slabega vremena se šteje kot odpoved dogodka.

V primeru višje sile (po 1. odstavku 153. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01) lahko dogodek prestavite na drug prosti termin v istem koledarskem letu brez dodatnih stroškov.

Roki in stroški odpovedi brez upravičenega razloga:

– v primeru odpovedi do 160 dni pred dogodkom – brez stroškov

– v primeru odpovedi med 159 in 90 dni pred dogodkom – 50% ocenjene vrednosti dogodka

– v primeru odpovedi med 89 in 30 dnevi pred dogodkom – 60% ocenjene vrednosti dogodka

– v primeru odpovedi med 29 in 15 dnevi pred dogodkom – 70% ocenjene vrednosti dogodka

– v primeru odpovedi med 14 in 8 dnevi pred dogodkom – 80% ocenjene vrednosti dogodka

– v primeru odpovedi med 7 in 4 dnevi pred dogodkom – 90% ocenjene vrednosti dogodka

– v primeru odpovedi manj kot 3 dni pred dogodkom – 100% ocenjene vrednosti dogodka

Nazaj na SPLOŠNE POGOJE UPORABE.