Pogoji poslovanja

Izvajalec storitev v Orehovem gaju je podjetje MICE d.o.o, c. 13. julija 32, 1261 Dobrunje.

Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki je z naročilnico in plačilom avansa potrdila veljavno ponudbe podjetja MICE d.o.o.

V kolikor ni drugače pisno dogovorjeno ali opredeljeno v ponudbi so naši pogoji poslovanja naslednji:

  • MINIMALNA PORABA

Posestvo Orehov gaj (Osrednje posestvo in piknik prostor Kobilca) oddajamo samo skupaj v paketu s hrano in pijačo. Za vsak dan v tednu po obdobjih je določena minimalna poraba, tj. bruto znesek, ki ga morate doseči s hrano, pijačo, najemnino in ostalimi našimi storitvami.  Če tega zneska ne dosežete v hrani in pijači ali ostalih naših storitvah, se razlika doplača kot »doplačilo do minimalne porabe«. 

GLAVNA POLETNA SEZONA NA OSREDNJEM POSESTVU

Minimalna poraba v poletni sezoni med majem in oktobrom je 1000 € (ponedeljek, torek), 2.000 € (sreda, nedelja), 3.000 € (četrtek, petek) in 4.000 € (sobota).

Minimalna poraba za dopoldanske poslovne dogodke, ki se končajo do 14. ure, znaša 1000 €.

KOBILICA

Minimalna poraba v poletni sezoni za Kobilco je 1000 € (ponedeljek, torek, sreda in nedelja) in 1500 € (četrtek, petek in sobota).

Minimalna poraba za dopoldanske poslovne dogodke, ki se končajo do 16. ure, znaša 1000 €.

  • ORGANIZACIJA DOGODKOV

Izvajalec se zavezuje, da bo sam ali z zanesljivimi poslovnimi partnerji korektno izvedel vse storitve navedene in potrjene v veljavni ponudbi. Izvajalec si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe storitev v primeru izrednih okoliščin, ki se jim ni mogoče izogniti ali jih preprečiti in bi za izvajalca predstavljale upravičen razlog, da storitev ne ponudi, če bi le-te obstajale v času izdaje in podpisa ponudbe.

Naročnik lahko vsebino ponudbe (menuji, program itd.) spreminja najkasneje 72 ur pred dogodkom. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za spremembe programa na željo naročnika po tem roku ali med samim potekom programa. Izvajalec prav tako ne prevzema odgovornosti za spremembe, ki jih terja višja sila. Ne glede na to se izvajalec obvezuje, da bo v primeru zahtev naročnika vedno poskušal spremeniti in prilagoditi program v skladu z obstoječimi možnostmi.

  • ODGOVORNOST ZA ŠKODO

Naročnik se zavezuje, da udeleženci na njegovem dogodku ne bodo povzročili nikakršne škode na lokaciji in inventarju in da bodo prostor zapustili v enakem stanju, kot je bil ob njegovem prihodu. V primeru povzročene škode za njo odgovarja naročnik.

  • OBRAČUN

Točno število udeležencev in drugi podatki, ki so osnova za kasnejši obračun, se sporoči najkasneje 72ur pred dogodkom.

Za izvedbo teambuilding in animacijskih programov velja število oseb in cena, ki je bila dogovorjena ob potrditvi programa. V primeru večjega števila oseb se cena ponovno ovrednoti.

  • VAROVANJE OSEBNIH IN POSLOVNIH PODATKOV

MICE d.o.o, kot organizator dogodka, se obvezuje, da bo osebne podatke posameznikov in poslovne skrivnosti naročnika, za namene izvedbe dogodka zbiral in obravnaval na varen način, izključno za nemoteno organizacijo in izvedbo dogodka.

Naročnik izvajalcu dovoljuje interno uporabo slikovnega in video materiala s pogodbenega dogodka, izvajalec pa jih lahko samo z dovoljenjem naročnika nadalje uporablja tudi za promocijo in oglaševanje.

  • REZERVACIJE IN PLAČILNI ROKI

Termin dogodka se rezervira na podlagi naše pisne ponudbe z izpolnjeno naročilnico, na kateri je ocenjena vrednost dogodka in pomembne informacije glede tega, kaj je vključeno v ceni. Rezervacija se dokončno potrdi s plačilom avansa z vrednosti 100% mininalne porabe za vaš tip dogodka in podpisom naše naročilnice oz.  pod drugimi pisno dogovorjenimi pogoji med MICE d.o.o. in naročnikom.

Plačilni rok za pravne osebe je 14 dni, za fizične osebe pa 3 dni po koncu dogodka.

  • ODPOVEDNI ROKI IN STROŠKI

Dogodek na naših lokacijah in v naši organizaciji lahko izpeljete v vsakem vremenu. Premik dogodka na drug datum zaradi slabega vremena se šteje kot odpoved dogodka.

V primeru višje sile (po 1. odstavku 153. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01) lahko dogodek prestavite na drug prosti termin v istem koledarskem letu brez dodatnih stroškov.

Roki in stroški odpovedi brez upravičenega razloga:

– v primeru odpovedi do 160 dni pred dogodkom – brez stroškov

– v primeru odpovedi med 159 in 90 dni pred dogodkom – 50% minimalne porabe za vaš dogodek

– v primeru odpovedi med 89 in 30 dnevi pred dogodkom – 60% minimalne porabe za vaš dogodek

– v primeru odpovedi med 29 in 15 dnevi pred dogodkom – 70% minimalne porabe za vaš dogodek

– v primeru odpovedi med 14 in 8 dnevi pred dogodkom – 80% minimalne porabe za vaš dogodek

– v primeru odpovedi med 7 in 4 dnevi pred dogodkom – 90% minimalne porabe za vaš dogodek

– v primeru odpovedi manj kot 3 dni pred dogodkom – 100% minimalne porabe za vaš dogodek

Odpovedni pogoji veljajo za odpovedi iz kakršnihkoli notranjih razlogov stranke in NE veljajo za odpovedi zaradi 1) višje sile, na primer v primeru razglasitve epidemije in/ali 2) prepovedi splošnega druženja do 50 oseb. Z drugimi besedami, če bo razglašena epidemija ali če na datum vašega dogodka ne bodo dovoljeni niti dogodki do 50 oseb (edini kriterij je število oseb, ne glede na omejevalne ukrepe), potem vam vrnemo avans v celoti ali pa dogodek prestavimo na prvi prost termin (avans se prenese v naslednje leto). Vsi drugi primeri (npr okužbe znotraj kolektiva ali v družini ipd) veljajo za odpoved dogodka iz notranjih razlogov stranke. 

  • DRUGO

Pravilnik o hrupu:
Do 24:00 je maksimalna obremenitev s hrupom na zunanjem prireditvenem prostoru 90 decibelov, po 24:00 pa se zabave z glasbo lahko nadaljujejo v notranjem prostoru (Kozolec). S potrditvijo dogodka v Orehovem gaju naročnik potrjuje, da se v celoti strinja s pravilnikom o hrupu v Orehovem gaju (https://orehovgaj.si/pravilnik-o-hrupu-v-orehovem-gaju/). Vsem naročnikom, ki želijo zabavo z glasno glasbo (z DJ-jem ali glasbeno skupino), priporočamo, da si temeljito preberejo pravilnik. Skupine z lastnim DJ-jem oz. dostopom do nastavitev glasnosti morajo zakupiti celotno Osrednje posestvo.

Vnos lastne hrane in pijače:
Vnos lastne hrane ni mogoč, razen pod posebnimi pogoji. Za prinešeno pijačo pa zaračunamo čepnino po ceniku.

Uporaba pirotehničnih izdelkov, spuščanje gorljivih lampijonov v zrak in izvedba ognjemeta ni dovoljena.

V Ljubljani, 28.2.2022