OSEBNI PODATKI - PRAVNO OBVESTILO


Načini zbiranja podatkov in podajanje soglasja

Osebni podatki se zbirajo:

 • preko oddanega spletnega obrazca za povpraševanje,
 • preko izpolnjene naročilnice za izvedbo dogodka,
 • preko elektronske pošte,
 • preko piškotkov (več informacij – povezava na piškotke).

Smatra se, da uporabnik z oddajo podatkov po alinejah 1-3 soglaša z namenom obdelave osebnih podatkov iz poglavja Nameni obdelave osebnih podatkov in da je seznanjen s pravicami, objavljenimi v poglavju Pravice posameznika.

Soglasje je veljavno do preklica, ki ga je mogoče podati skladno s Pravicami posameznika.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke (ime, priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka, podatek o dogodku, ki sem se ga udeležil(-a), kraj in datum dogodka) upravljavec GUAPA d.o.o., Petrušnja vas 68, 1296 Šentvid pri Stični (v nadaljevanju samo GUAPA d.o.o.), obdeluje zgolj za naslednje namene:

 • za obdelavo in izpolnitev oddanega naročila,
 • za vodenje evidence o udeležencih dogodkov upravljavca, vključno z evidenco, koliko dogodkov (in katerih) se je udeležil posameznik;
 • za pošiljanje e-poštnih sporočil (e-mailov) z namenom obveščanja o novostih, storitvah kot tudi dogodkih – bodisi pri upravljavcu bodisi pri tretjih osebah;
 • za spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo je posameznik odprl oziroma ga ni odprl, katere povezave je odprl oziroma kliknil (katere vsebine je bral oziroma si jih ogledoval), koliko časa je bral ali si ogledoval posamezno vsebino
 • za segmentiranje posameznikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino) z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila;
 • za namene analize življenjske poti (anonimiziranega) uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prišel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine si je ogledal.

Pravice posameznika v zvezi z osebnimi podatki

Posameznik lahko od upravljavca GUAPA d.o.o.kadarkoli zahteva:

potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki;

dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • namene obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznik (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in posameznik ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov in zakonov;
 • popravek netočnih osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave, kadar:
  • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
  • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17. Splošne uredbe o varstvu podatkov;
 • prejem osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral;
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Vse zgoraj navedene zahteve lahko posamezniki naslovijo na upravljavca, in sicer po pošti na naslov GUAPA d.o.o.,Petrušnja vas 68, 1296 Šentvid pri Stični, Slovenija ali po e-pošti na naslov gregor@orehovgaj.si.

GUAPA d.o.o,  V Ljubljani, 1.3.2024