Splošni pogoji poslovanja


Vse enote Orehovega gaja omogočajo izvedbo vašega dogodka tudi v primeru slabega vremena. Premik dogodka na drug datum zaradi slabega vremena se šteje kot odpoved dogodka s strani naročnika.

Roki in stroški odpovedi brez upravičenega razloga (višja sila ali epidemija):

V primeru odpovedi dogodka:

do 90 dni pred dogodkom - brez odpovednih stroškov
od 89 dni do 60 dni pred dogodkom - zadržimo 40 % plačanega avansa
od 59 dni do 30 dni pred dogodkom - zadržimo 60 % plačanega avansa
od 29 dni do 14 dni pred dogodkom - zadržimo 80 % plačanega avansa
manj kot 14 dni pred dogodkom - zadržimo 100 % plačanega avansa

Odpovedni pogoji veljajo za vse vrste odpovedi dogodkov s strani fizičnih in pravnih oseb. Premik datuma dogodka se vedno šteje kot odpoved dogodka v celoti in v veljavo stopijo zgoraj navedeni odpovedni pogoji. V primeru, da smo kot ponudnik primorani odpovedati dogodek iz naše strani (višja sila, naravna nesreča, itd.) zgoraj navedeni odpovedni pogoji ne veljajo in se vplačani avans prenese na nov termin dogodka oziroma vrne naročniku. Fizična ali pravna oseba, ki je plačnik predračuna za plačilo avansa, mora biti enaka plačniku končnega računa po samem dogodku.

Ponudba hrane in pijače na dogodkih vedno poteka iz samopostrežnega bara oziroma pulta.

Točen meni hrane je potrebno doreči in potrditi najmanj en teden pred izvedbo dogodka. Natančno število porcij naročenih jedi pa je potrebno potrditi najmanj tri dni pred samo izvedbo dogodka. Naročeno število porcij je tudi osnova za končni obračun in ta mora biti enaka številu oseb na dogdoku. V primeru manjše udeležbe na dan dogodka je osnova za obračun število naročenih porcij. V primeru večje udeležbe na dan dogodka se zaračuna dejansko število gostov in se naročena količina hrane razporedi med vse udeležence. Otroci do 4-ih let pri nas jedo brezplačno. Za otroke med 4-10-imi leti pa obračunamo polovične porcije menijev.

Minimalni znesek za odprtje kuhinje je 800 € z DDV. V primeru, da se število naročenih porcij tri dni pred dogodkom toliko zmanjša, da je skupni znesek hrane pod zneskom minimalne porabe, mora naročnik izbrati drugi meni hrane ali pa doplačati razliko do minimalne porabe za odprtje kuhinje.

V minimalno porabo se ne štejejo zunanje storitve: animacijski programi, DJ z ozvočenjem, najem zunanje tehnične opreme za projekcijo in vse druge storitve zunanjih izvajalcev.

Uporaba pirotehničnih izdelkov, spuščanje gorljivih lampijonov v zrak in izvedba ognjemeta ni dovoljena.
Pri zabavah, ki trajajo po polnoči si pridržujemo pravico do zaključka dogodka v kolikor je na posestvu ostalo še manj kot 10% vseh napovedanih gostov.

Zaradi nepredvidljivih političnih in gospodarskih razmer v svetu si pridržujemo pravico do sprememb cen brez predhodnega obvestila.

GUAPA d.o.o,  V Ljubljani, 1.3.2024