Pravilnik o hrupu v Orehovm gaju


Do 22:00 nimamo omejitve glasnosti, med 22:00 in 24:00 je zgornja meja hrupa na zunanjem prizorišču določena s kritično mejo 90 decibelov na osrednjem prireditvenem prostoru. Po 24:00 se vsako predvajanje ali izvajanje glasbe prenese v notranji prostor - Kozolec.

Do 24:00 se kritične meje hrupa meri s profesionalnimi napravami Orehovega gaja za meritev jakosti zvoka (decibelmetri), ki so kalibrirane tako, da je jakost hrupa na osrednjem prireditvenem prostoru prilagojena dovoljeni jakosti hrupa na fasadah hiš prvih sosedov. Decibelmetri Orehovega gaja s svetlobnimi in zvočnimi signali opozarjajo na to, kdaj so mejne vrednosti hrupa presežene. Izvajalec glasbe (DJ ali glasbena skupina ali posamezni kršitelj s strani obiskovalcev) je dolžan v primeru presežene vrednosti (rdeča luč na napravi) nemudoma znižati jakost povzročenega hrupa.

Povzročanje hrupa iz predvajalnikov zvoka ali kako drugače (glasno vpitje in kričanje) v Orehovem gaju v nobenem primeru ne sme presegati zakonsko dovoljeno vrednost na fasadah hiš prvih sosedov.

V kolikor gostje (s kričanjem) ali izvajalec glasbe (glasbena skupina ali DJ) krši ta pravilnik, vodja prireditve kršitelja opozori, da se hrup zniža na dovoljeno raven. V primeru, da se opozorila ne upošteva, je izvajalec glasbe primoran predvajanje na prostem nemudoma prekiniti, prireditev pa se lahko preseli v notranje prostore.

Največja nazivna moč priključenih zvočnikov na zunanjem prireditvenem prostoru je lahko 1000 W, podnevi in ponoči.
Ozvočene glasbene skupine na zunanjem prostoru morajo na tonski vaji preveriti in se pripraviti, da lahko do 24:00 igrajo pod kritično mejo hrupa.

Vse odločitve v zvezi s hrupom sprejema vodja prireditve s strani Orehovega gaja. V primeru grobega nespoštovanja pravilnika o hrupu si Orehov gaj pridržuje pravico do prekinitve prireditve.

 
Naročnikom, ki v Orehovem gaju želijo ozvočeno glasbeno skupino (band), predlagamo:

  • Da pri skupini predhodno preveri, ali lahko igra na vrednosti 90 decibelov med 22:00 in 24:00 (se preveri na tonski vaji) in je skupna moč zvočnikov nižja od 1000 W.
  • Da zaključek nastopa predvidijo do 24:00 in nadaljujejo zabavo z DJ-jem v Kozolcu. Če naročnik želi, da je ozvočena glasbena skupina dejavna tudi po 24:00 uri zvečer, priporočamo, da se prostor za izvajanje glasbe že od začetka predvidi v notranjih prostorih (Kozolec).

GUAPA d.o.o,  V Ljubljani, 1.3.2024